تبلیغات


اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال

 رهبر معظم انقلاب اسلامی از ابتدای رهبری خویش هر سال را با تاکید بریک شعار محوری و یک تذکر خاص به همه مردم و مسئولان آغاز نموده‌اند. در سالهای اولیه یعنی از سال 1369 تا 1377 عنوان دقیق شعار سال و نام‌گذاری سال صورت نمی‌گرفت اما رهبر معظم انقلاب اسلامی 

 منبع این نوشته : منبع